Zajęcia Ruchowe

Zajęcia indywidualne

lekarz przeprowadzający wywiad

TRENING MOTORYCZNY

lekarz przeprowadzający wywiad

TRENING MEDYCZNY

Zajęcia grupowe

lekarz przeprowadzający wywiad

ĆWICZENIE Z GUMAMI

lekarz przeprowadzający wywiad

ZDROWY KRĘGOSŁUP