Psychologia sportu i biznesu

Psychologia sportu i biznesu Psychologia Sportu warsztaty grupowe dla rodziców, zawodników, trenerów jak i całego sztabu szkoleniowego konsultacje indywidualne współpraca z klubami i organizacjami sportowymi sesje online.

Obszary pracy Psychologa Sportu:

 • zarządzanie lękiem i strachem
 • trening wyobrażeniowy
 • wzmacnianie pewności siebie
 • zwiększanie motywacji
 • skuteczne ustalanie celów
 • kontrola procesów myślowych
 • umiejętności koncentrowania się

Sesje z Psychologiem Biznesu

Zajęcia w formie warsztatów / szkolenia obejmują tematy:

 • efektywne zarządzanie czasem (określenie celów i dążeń, przedstawienie zasad efektywnego planowania pracy);
 • radzenie sobie ze stresem (poznanie technik, a także zapoznanie się z treningiem relaksacyjnym, jak i treningiem uważności);
 • rozwój inteligencji emocjonalnej (pracownicy o wysokiej inteligencji emocjonalnej są wydajniejsi i efektywniej pełnią swoje funkcje);
 • rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów i twórczego myślenia (poznanie technik mapowania myśli, twórczego myślenia, metod wyboru i analizy rozwiązań);
 • rozwój umiejętności zarządzania zespołami;
 • rozwój efektywnej komunikacji i asertywności.
 • doskonalenie zdolności przywódczych, motywacja pracowników.

Dodatkowo w ramach psychologii biznesu proponujemy: HR Wsparcie, Coaching indywidualny.

 

Co łączy ze sobą psychologię sportu z psychologią biznesu?

 • odporność psychiczna
 • kontrola myśli
 • tu i teraz
 • wyznaczanie celów
 • pozytywne myśli
 • wizualizacja
 • planowanie i ocena działania