Medycyna pracy

 

medycyna pracyOferujemy kompleksową diagnostykę i orzecznictwo związane z wykonywaniem badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy, badań kierowców oraz osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń. W ramach naszych usług oferujemy Państwu:

  • badania wstępne – wykonywane przed podjęciem pracy,
  • badania okresowe – wykonywane systematycznie zgodnie z okresem ważności zdolności do pracy,
  • badania kontrolne – wykonywane po co najmniej 30 dniowej absencji chorobowej (do przeprowadzenia badania niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o zakończeniu leczenia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie; zaświadczenie powinno zawierać: okres niezdolności do pracy, rozpoznanie i rokowania lub ewentualne zalecenia).
  • badania laboratoryjne – wykonujemy również dodatkowe badania laboratoryjne. Ostateczny zakres badań określa lekarz na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę oraz stanu zdrowia pracownika.

W ramach badań dodatkowych z zakresu medycyny pracy wykonujemy: audiogram, EKG, badanie zjawiska olśnienia, zmierzchowego, pola widzenia oraz widzenie przestrzenne.

 

Co przygotować przed badaniem – ważne informacje dla pacjenta

Na każde badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) z zakresu medycyny pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy (dostępne w plikach do pobrania), uzupełnione o informację na temat czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowisku pracy pacjenta. Ostateczny zakres badań określa lekarz na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2020r.,Poz. 2131), w zależności od narażenia pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, lekarz może wymagać dodatkowych badań laboratoryjnych, testów bądź konsultacji specjalistycznych.