Medycyna sportowa

medycyna sportowaKażda aktywność fizyczna łączy się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Mimo, że sport ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, może również nieść ze sobą ryzyko zachorowania, bądź urazu. Dlatego warto korzystać z konsultacji specjalistów.

Orzecznictwo sportowe

Badania w ramach ścieżki orzeczniczej wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia i pozwalają na zidentyfikowanie przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Regularnie wykonywane pozwalają zadbać o bezpieczeństwo i zapewniają kompleksową kontrolę nad stanem zdrowia. 

Oferujemy usługę orzecznictwa sportowego skierowaną do:

  • sportowców indywidualnych, trenujących w klubach sportowych i biorących udział w zawodach,
  • grup zorganizowanych,
  • klubów sportowych,
  • sportowców amatorów, chcących regularnie monitorować stan swojego zdrowia.

Zapraszamy do wykonania kompleksowych badań diagnostycznych w Centrum Medycyny Pracy i Sportu Albatrosmed, które zapewnią Państwu bezpieczeństwo w czasie aktywności oraz umożliwią wcześniejsze wykrycie schorzeń lub chorób wynikających z czynnego uprawiania sportu.

Sportowcy trenujący systematycznie wykonują badania lekarskie okresowo: - do 16 r.ż. co pół roku, - po 16 r.ż. raz w roku. W ramach corocznych badań sprawdzane są: morfologia, OB., glukoza i mocz oraz EKG. W przypadku sportów walki raz na dwa lata – konsultacja neurologiczna oraz inne badania specjalistyczne według wskazań.

W przypadku sportowców, badania lekarskie powinny być wykonywane cyklicznie przed podjęciem treningów, a także po kontuzji czy dłuższej chorobie. Aktualne badania są również warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych. Natomiast na potrzeby sportu amatorskiego, tworzymy indywidualne pakiety badań dopasowanych do uprawianej dyscypliny sportu.